WOS
Archief

Hooguit tien 'subsidie-bewoners' in asbestwijk

Er zullen naar verwachting hooguit tien bewoners van de Wateringse asbestwijk een beroep doen op geldelijke steun van de gemeente voor de sanering van het dak van hun woning. Dit blijkt uit de cijfers die burgemeester Van der Tak donderdagavond verstrekte in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Van de 102 betrokken woningen zijn er 73 inmiddels gesaneerd en is bij 18 andere geen asbest onder de dakpannen aangetroffen. Behalve één bewoner die niet thuis is of niet thuis geeft, zijn er 10 woningen waar nog een sanering moet plaatsvinden. Een aantal van die bewoners is nog in de slag met de verzekering om de kosten via die weg vergoed te krijgen.

De nu in de gemeente Westland opgestelde subsidieregeling - volstrekt nieuw voor ons land - is op verzoek van de meerderheid van de gemeenteraad opgesteld om mensen met een te smalle beurs tegemoet te komen. Daarmee wordt namelijk tevens bereikt, dat hun woning geen bron meer kan zijn voor nieuwe asbestbesmetting in de buurt.

Op de subsidie kan aanspraak worden gemaakt door bewoners met een inkomen beneden 130 procent van het minimumloon en die geen dekking voor dergelijke kosten op hun verzekering hebben. Zij komen in aanmerking voor een vergoeding van 50 procent van de kosten, tot een maximum van 7.500 euro.

De gemeenteraad moet de subsidieregeling nog vaststellen, maar tijdens de commissievergadering werd al duidelijk dat er raadsbrede steun voor de regeling bestaat.