WOS
Archief

Google Streetview

Ook Maassluis compenseert kwijtschelding

Net als Westland moet ook Maassluis in de buidel tasten ter compensatie van het gedeeltelijk wegvallen van de kwijtschelding van de zuiveringsheffing door het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit jaar gaat het mogelijk om ruim een ton.

Inwoners met een laag inkomen kunnen nu nog maar aanspraak maken op een gedeeltelijke kwijtschelding (max. 50 procent) van de heffing door het waterschap. In 2017 valt de kwijtscheldingsregeling van Delfland geheel weg. Dan wordt de last voor de gemeente Maassluis ongeveer verdubbeld tot ruim 205.000 euro.

In Maassluis geldt de kwijtscheldingsregeling voor ongeveer 270 alleenstaanden en 630 meerpersoonshuishoudens. De zuiveringsheffing voor dit jaar is 94,45 euro voor een eenpersoonshuishouden en 283,35 euro voor een meerpersoonshuishouden. Volgend jaar gaat het om 95,19 euro en 285,57 euro.