WOS
Archief

Geld voor koe in de wei

Het ministerie van Economische Zaken stelt bijna 4 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van weidegang van koeien en weidevogelbeheer. Dat schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Boeren die hun koeien half april al de wei in sturen en in die tijd niet maaien, kunnen maximaal 750 euro krijgen van het Rijk.

Weidegang is goed voor de koeien, maar ook voor de bescherming van weidevogels. Door in april niet te maaien, kan bijvoorbeeld de grutto veilig en ongestoord broeden. De 750 euro is afhankelijk van het aantal deelnemers. Het bedrag van 3,98 miljoen euro wordt onder hen verdeeld.

Het Rijk stelt verder nog 3 miljoen euro beschikbaar voor deelname aan de zogenoemde Kringloopwijzer, waarin melkveehouders het mineralengebruik en de uitstoot en overschotten van fosfaat en stikstof in beeld brengt. Eenzelfde bedrag is uitgetrokken voor het bestrijden van de ziekten koeiengriep (IBR), koeiendiarree (BVD) en uierontsteking.

Boeren die mee willen doen aan een van de drie maatregelen kunnen zich inschrijven bij belangenorganisatie ZuivelNL.