WOS
Archief

Archieffoto

'Besluit sanering Leuningjes pas eind maart mogelijk'

Een besluit over de sanering van de asbestbesmetting in zalencomplex De Leuningjes in Poeldijk kan op z'n vroegst pas eind maart worden genomen. Dat zegt het college van B en W van Westland in antwoord op vragen van de VVD-fractie. Daarna zal de uitvoering nog drie tot vier maanden vergen.

De asbestkwestie doorkruist overigens de uitvoering van het accommodatiebeleid van de gemeente. Daarin is onder meer de vraag aan de orde of De Leuningjes danwel het voormalige Dario Fo-pand aan de Voorstraat behouden zal blijven. De asbestsanering in De Leuningjes moet hoe dan ook worden uitgevoerd, maar idealiter zou dat in combinatie gedaan kunnen worden met een grote opknapbeurt indien gekozen wordt voor behoud van dit complex.Desgevraagd laten B en W aan de VVD weten, dat een feitelijke opsplitsing van eerst de asbestsanering en pas later het onderhoud en het toekomstbestendig maken op zich wel mogelijk is. "Wat we daarmee winnen, is een snellere openstelling, alleen moeten de andere werkzaamheden dan op een later moment (met beperkte openstelling) ingepland worden", aldus het college.

Om de ruimten gebruiksklaar te krijgen moet de inventaris in de zalen, zoals stoelen, verlichting, keuken- en audiovisuele apparatuur, vervangen worden omdat deze besmet is geraakt. Ook zal de kelderruimte waar de bierinstallatie staat, gesaneerd moeten worden.

Beperkte sanering

In later door de fractie van Westland Verstandig gestelde vragen is geopperd om alleen de besmette delen eerst te saneren en de totale sanering op een later tijdstip uit te voeren. Een dergelijke beperkte sanering is volgens het college geen haalbare optie.

Zo'n splitsing kan wel worden aangebracht, maar naast het snelle saneren van de asbestbesmetting moeten dan de asbestrestanten op de plafonds en bouwmaterialen met niet-hechtgebonden asbest worden ingepakt. Een snelle sanering en het inpakken samen kost net zoveel als een algehele sanering. "Kortom, nu inpakken en pas later saneren is twee keer zo duur als nu saneren", aldus B en W.