WOS
Archief

Google Streetview

Opnieuw onrust rondom bouwproject Noorddijk

Er is opnieuw onrust ontstaan rondom het nieuwbouwproject Noorddijk-Geerkade in Maassluis. Zowel omwonenden als de Historische Vereniging Maassluis (HVM) hebben bij het gemeentebestuur wederom aan de bel getrokken. Ze vinden het bouwplan niet passend.

Omwonenden, verenigd in de Bewoners Commissie en Belanghebbenden Bouwplan Leyten, dreigen met een rechtszaak als de gemeente goedkeuring verleend aan het nieuwe bouwplan van projectontwikkelaar Leyten. De bewoners vinden het onjuist dat de gemeente en de ontwikkelaar hen niet heeft benaderd voor het vaststellen van een nieuw bouwplan en dat het nieuwe plan wel erg veel op het oude lijkt.

Het bestuur van de HVM hoopt dat de ontwikkelaar zijn plannen drastisch aanpast; van drie naar twee bouwlagen. De vereniging vindt het belangrijk om niet meer dan twee verdiepingen te hanteren, zodat er recht wordt gedaan aan het historische normbesef.

Ook verzoekt de HVM het college van burgemeester en wethouders om de tekst van het bestemmingsplan zo aan te passen dat er maximaal twee bouwlagen mogen komen op de aangewezen locatie.

De gemeente is al tijdenlang in conflict met de omwonenden. In 2014 wonnen de bewoners nog een rechtszaak, waarbij de Rotterdamse rechtbank het desbetreffende bouwbesluit voor dertien appartementen en een parkeergarage heeft vernietigd.

Categorieen:
MaassluisPolitiek