WOS
Archief

GBW vraagt aandacht voor kleine dorpen

De kleine kernen in Westland zoals Kwintsheul, Heenweg en Ter Heijde moeten in de toekomst kunnen groeien om vitaal te blijven. Als daarvoor glas moet wijken of de dorpsgrenzen verlegd, dan moet dat kunnen. Er liggen in Westland voldoende mogelijkheden om reconstructie van glasgebied te realiseren.

Dit stelt GemeenteBelang Westland in een motie, die volgende week wordt ingediend tijdens de behandeling in de gemeenteraad van de Woonvisie. De sportverenigingen krijgen te maken met teruglopende ledenaantallen, de scholen hebben moeite om de klassen gevuld te houden en doordat de dorpen niet (kunnen) groeien neemt de kans op behoud of uitbreiding van het winkelbestand af, legt raadslid Frank Rijneveen uit.Het levensbelang van de kleine dorpen weegt zwaar voor GBW. Daarom vraagt de motie het college van B en W om in het derde kwartaal van 2016 met een visie te komen hoe deze dorpen toekomstbestendig kunnen worden gehouden.