WOS
Archief

Geothermieproject Sauerlach in Duitsland

Europese aanbesteding triasboring gepubliceerd

De realisatie van de triasboring in Westland gaat een volgende fase in. Maandag is de Europese aanbesteding daarvoor gepubliceerd op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Dat moet, omdat twee van de drie initiatiefnemers achter het project bedrijven zijn met publieke aandeelhouders.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot 7 maart aanmelden. Daarna start een selectieprocedure. De beste bedrijven krijgen alle documentatie om een aanbieding te kunnen doen. Naar verwachting wordt komende zomer overeenstemming met een partij gevonden. Niet lang daarna kunnen de voorbereidende werkzaamheden starten.

Bij de triasboring op het terrein tegenover FloraHolland in Honselersdijk wordt geboord naar aardwarmte op een diepte van vier kilometer onder de grond. Mocht bij de boring naar vier kilometer diepte blijken dat de winning van aardwarmte niet (economisch) haalbaar is, dan wil Trias Westland terugvallen op het gangbare Onderkrijt-concept (drie kilometer diepte).