WOS
Archief

Google Streetview

Geen aanpassing geluidswal Piet Struijkweg

Het Westlandse college van B en W ziet geen noodzaak om de geluidswal bij de Piet Struijkweg in Naaldwijk aan te passen. Volgens het college zijn er sinds 2013 ook geen klachten meer binnengekomen bij de gemeente over geluidsoverlast aldaar. Dat blijkt uit de antwoorden op vragen die door Westland Verstandig waren gesteld.

Volgens de fractie hebben bewoners van het nabijgelegen woonwagenkamp last van het geluid dat het verkeer op de Piet Struijkweg produceert. Maar het college spreekt dit tegen en zegt dat er een stiller type asfalt is gebruikt. Volgens Westland Verstandig zou er een hogere geluidswal zijn toegezegd, maar ook hiervan zegt het college dat dit niet klopt.