Archief

Provinciebestuur heeft vertrouwen in oplossing Wateringse asbestzaak

Het provinciaal bestuur ziet nu geen aanleiding om zich actief te gaan bemoeien met de afwikkeling van de asbestsanering in Wateringen. Dat blijkt uit een brief die door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan het Westlandse college van B en W is gestuurd.

"Op basis van het plan van aanpak constateren wij, dat u breed verantwoordelijkheid neemt (zoals u dat ook in uw eerdere brieven heeft aangegeven) en daar ook concrete invulling aan geeft. Daarmee zet u naar ons oordeel op dit moment de goede stappen richting het daadwerkelijk oplossen van deze kwestie", aldus het provinciaal bestuur.

Excuses

In de brief staat de aangekondigde verontschuldiging voor het vroegtijdig openbaar worden van een vertrouwelijk juridisch advies. "Wij beseffen terdege dat hierdoor commotie is ontstaan en uw college hierdoor in een lastige situatie terecht is gekomen. Daarvoor bieden wij dan ook onze excuses aan", verklaren Gedeputeerde Staten.

B en W van Westland hebben direct op de brief gereageerd en zeggen vast te stellen "dat u afstand neemt van het juridisch advies van mevrouw Waterman". Maar er is volgens het college meer nodig om onrust bij de inwoners weg te nemen. "Een excuusbrief van u richting de bewoners is op z'n plaats", menen B en W.

Het college zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het provinciaal bestuur alles in het werk stelt om de precieze gang van zaken rondom het gewraakte juridisch advies te achterhalen. Westland spreekt daarbij onder meer van een "onzorgvuldige opdrachtformulering". Het college noemt dit "een integriteitsvraagstuk dat de kern van het openbaar bestuur raakt".

WOB-verzoek

Naar vandaag bekend is geworden, hebben de gemeenteraadsfracties van GemeenteBelang Westland en van Progressief Westland op 8 januari een zogenoemd WOB-verzoek ingediend bij de provinciale topman, Commissaris van de Koning Jaap Smit. Zij willen graag alle stukken ontvangen die aan mevrouw Waterman ter beschikking zijn gesteld om haar rapport te kunnen maken. Verder hebben ze gevraagd om alle correspondentie en met name de opdrachtbevestiging van de betrokken ambtelijk medewerker van de provincie. Ook willen de fracties kennis krijgen van alle stukken die bij de provincie zijn aangedragen in het kader van de asbestzaak in Wateringen.

Het is vandaag precies een jaar geleden, dat in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Poeldijkseweg in Wateringen de brand uitbrak die deze asbestzaak tot gevolg had. Donderdagavond komt de gemeenteraad van Westland in een extra vergadering bijeen om te praten over de verdere afwikkeling.