Archief

Bewoners 1e Scheepvaartstraat vragen voorlopige voorziening aan

De bewoners van de 1e Scheepvaartstraat, Concordiastraat en Harmoniestraat in Hoek van Holland hebben een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank, om de aanstaande bouw op het voormalig perceel van Taxi Rooney in de 1e Scheepvaartstraat stil te leggen. De bewoners willen dat er niet gebouwd wordt voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de zaak.

Er moeten op het terrein zes woningen komen. Volgens de omwonenden wijst alles erop dat de bouw bijna gaat beginnen. De bouwgrond is overgedragen aan de projectontwikkelaar, die inmiddels beschikt over een omgevingsvergunning. Ook is al gestart met voorbereidende werkzaamheden.

De bewoners stapten in oktober naar de Raad van State, nadat de rechtbank in Rotterdam een voor hen nadelige uitspraak had gedaan. De bewoners vinden dat het bouwplan strijdig is met de bouwverordening. De bebouwing zou niet passen in die buurt. De rechter was het daarmee oneens.