WOS
Archief

Nu al spanning over raadsvergadering 'Wateringen'

De extra raadsvergadering van de gemeente Westland over de asbestkwestie in Wateringen werpt haar schaduw al vooruit. Het inspreken door burgers zou donderdagavond direct al tot een principiƫle discussie kunnen leiden.

Dit is maandagavond gebleken tijdens een extra bijeenkomst van het presidium, de vergadering van alle fractievoorzitters plus burgemeester Van der Tak in zijn rol van raadsvoorzitter. Ben van der Stee (LPF), de voorzitter van het presidium, had deze extra bijeenkomst uit een oogpunt van preventie uitgeschreven. Zijn doel was om te voorkomen dat de raadsvergadering al bij het begin geschorst zou kunnen worden vanwege een (te) groot aantal insprekers. Maar dat doel heeft hij niet kunnen bereiken door de opstelling van de fractievoorzitter van Westland Verstandig, Peter Duijsens.

Het reglement van de Westlandse gemeenteraad kent een limiet voor de totale inspreektijd: een uur. Elke inspreker heeft normaal gesproken het recht om gedurende vijf minuten het woord te voeren. Tot en met twaalf insprekers is er dus geen probleem. Indien het er meer zijn, verdeelt de voorzitter dat uur evenredig over het aantal sprekers. Van der Tak kan hier - met toestemming van de raad - in bijzondere gevallen van afwijken.

Alle fractievoorzitters willen vasthouden aan dat reglement, behalve Duijsens. Hij wil bij meer dan twaalf insprekers een beroep doen op Van der Tak om toch iedereen vijf minuten spreektijd te geven, "gezien de bijzondere omstandigheden". Van der Tak sloot zich aan bij de standpunten van de andere fractievoorzitters. "Binnen een uur moet kunnen", zei hij.

Omdat Duijsens goede contacten heeft onder de bewoners, deed Dave van der Meer (LPF) een beroep op de voorman van Westland Verstandig om potentiƫle insprekers op de strekking van het reglement te wijzen. Piet Vreugdenhil (CDA) kreeg bijval voor zijn standpunt, dat als iemand namens een groep bewoners het woord komt voeren, deze persoon dan meer spreektijd dan vijf minuten zou moeten kunnen krijgen.

Insprekers kunnen zich tot vijf minuten voor aanvang van de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Het is dus pas bij aanvang duidelijk hoeveel mensen er willen inspreken.