Archief

Provincie maakt excuses bij Westland

Het bestuur van de provincie Zuid-Holland zal excuses gaan aanbieden aan B en W van Westland over het uitlekken van een alarmerend rapport over de asbestzaak in Wateringen. Dat heeft de provincie vrijdag laten weten.

De provincie zegt het te betreuren, dat door haar toedoen een vertrouwelijk juridisch concept advies vroegtijdig openbaar is geworden. "Het betrof slechts een onderliggend juridisch concept advies dat onderdeel uitmaakt van de bredere afweging die Gedeputeerde Staten op 12 januari zullen maken", zo staat in een persbericht.Op vrijdag heeft Westland aan de provincie een nieuw plan van aanpak aangeboden. Hierin wordt beschreven hoe de resterende gevallen rondom de asbestproblematiek in de gemeente aangepakt worden. Op dinsdag wordt de reactie van de provincie in een vergadering van Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Het was in de afgelopen periode voor Gedeputeerde Staten "niet duidelijk in hoeverre de gemeentelijke aanpak en bijbehorende acties er toe leiden dat de resterende verontreiniging in beeld is en gesaneerd wordt". Om die reden is er de afgelopen dagen intensief contact geweest tussen de gemeente en de provincie. Doel daarvan was om te komen tot een intensivering van de huidige aanpak van de asbestproblematiek in Westland.

Volgens de provincie zet de gemeente op dit moment de goede stappen richting het daadwerkelijk oplossen van deze problematiek. "Uiteraard blijft de provincie vanuit haar verantwoordelijkheid de voortgang nauwlettend monitoren", zo wordt aangekondigd.