Archief

GGD wil onrust in asbestwijk sussen

Bij de bewoners van de zogeheten asbestwijk in Wateringen is donderdagavond een brief van GGD Haaglanden bezorgd, die als oogmerk heeft om ongerustheid bij die bewoners weg te nemen.

De onrust is dinsdag ontstaan door het uitlekken van een rapport dat in opdracht van de provincie is opgesteld. De boodschap van dat rapport is, dat de gemeente Westland onverantwoorde gezondheidsrisico's heeft genomen en feitelijk nog steeds neemt.

De GGD wijst er op dat de kans op blootstelling aan losse asbestvezels tijdens de brand zelf zeer klein is geweest, omdat de brand 's nachts was en het die nacht ook regende. Na de brand waren er nauwelijks nog asbestvezels in de lucht. Wel was er sprake van asbesthoudende brandresten, brokstukjes en/of flinters op de grond. Volgens de GGD heeft de noodverordening van de gemeente en het saneren van de buitenruimte in het verspreidingsgebied er daarna voor gezorgd dat de gezondheidsrisico's voor de omgeving verwaarloosbaar klein zijn gebleven.

In de brief geeft de GGD een uitvoerige uiteenzetting van de gevaren van asbestvezels. Over de situatie na de sanering, dus de huidige situatie, wordt gesteld: "Het is niet realistisch te veronderstellen dat alle brandresten met asbestvezels volledig tot op de laatste vezel/flinter uit de leefomgeving kunnen worden opgeruimd. Ook als er nu nog een asbestflinter wordt aangetroffen, is het vanuit gezondheidsoogpunt het belangrijkste verspreiding hiervan van buiten naar binnen in de woningen te voorkomen."

Als bewoners incidenteel nog een stukje asbestverdacht materiaal aantreffen op eigen terrein, kunnen ze dit volgens de GGD zelf opruimen als zij daarbij de juiste voorzorgsmaatregelen nemen. "Dit leidt niet tot vrijkomen van asbestvezels in de lucht en dus ook niet tot extra gezondheidsrisico's", aldus GGD Haaglanden.

Indien op plaatsen (zoals onder dakpannen) meer asbesthoudende brandresten worden gevonden dan een enkel stukje, waarbij de kans bestaat dat deze stukjes zich kunnen verspreiden naar de omgeving, dan raadt GGD Haaglanden af dit zelf op te ruimen, maar dit te laten doen door een daartoe gecertificeerd bedrijf.