WOS
Archief

Van der Tak pleit opnieuw voor zelfstandig ISW

Burgemeester Van der Tak van Westland heeft er opnieuw op aangedrongen dat schoolorganisatie ISW zich losmaakt van Lucas Onderwijs. Die uitspraak deed hij maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak in de Oude Kerk in Naaldwijk.

Volgens Van der Tak is grootschaligheid niet meer van deze tijd. Persoonlijke betrokkenheid zou voorop moeten staan, niet alleen in de zorg, maar eveneens in het onderwijs. "In een gemeente van meer dan 104.000 inwoners behoort een school van voortgezet onderwijs als ons ISW op eigen benen te staan", betoogde hij. "Een Westlandse organisatie, dicht bij onze samenleving. Kwaliteit door lokale verantwoordelijkheid, afgestemd op wat het bedrijfsleven vraagt", voegde hij er aan toe.

Een half jaar geleden kwam Van der Tak voor het eerst met dit pleidooi en wel tijdens een symposium ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de ISW-groep, die in Westland zeven locaties met in totaal 4.500 leerlingen telt.

Lucas Onderwijs heeft vooral scholen in de regio Den Haag en Delft en telt in totaal 33.000 leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs. Lucas is bezig met een bestuurlijke reorganisatie. Deze is vertraagd doordat tussentijds het voorgelegde beslisdocument is herzien. De medezeggenschapsraad van ISW heeft tot 1 maart de tijd om daar op te reageren.