Archief

Kledingbank wil locatie in Naaldwijk

De oprichtster van Kledingbank Westland aast op een onderkomen in Naaldwijk, omdat zij graag een centrale locatie in het Westland wil. Dit blijkt uit de beantwoording van vragen van Westland Verstandig door het college van B en W.

In de gemeentelijke vastgoedportefeuille bevindt zich momenteel geen gebouw dat aan de voorwaarden voor huisvesting van een kledingbank kan voldoen, aldus het college.

Omdat het particuliere initiatief van de 's-Gravenzandse Elly Dimmers wordt toegejuicht, heeft de gemeente contact opgenomen met Vitis Welzijn. De sociaal makelaar in haar woonplaats kwam met een geschikte locatie op de proppen: in het complex De Sonnevanck in 's Gravenzande.

Maar deze locatie is door Dimmers afgewezen. Zij wil de Kledingbank bij nader inzien liever in een pand in Naaldwijk huisvesten, omdat dit centraler in het Westland gelegen is en gemiddeld beter bereikbaar is voor haar doelgroep, de minima.