Archief

LPF: alleen gezinnen huisvesten

LPF Westland vindt dat de gemeente alleen aan de taakstelling voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) moet voldoen als het gezinnen betreft. Ook moet die huisvesting niet in een paar wijken of straten worden geconcentreerd en moet er met de corporaties een afspraak komen over het maximale aantal in een straat.

De partij dient dinsdag een motie met deze strekking in tijdens de raadsvergadering. Gewezen wordt op het feit dat Westland dit jaar nog 58 statushouders moet huisvesten en de taakstelling voor de eerste helft van volgend jaar 115 is. Als dat ook voor de tweede helft van 2016 geldt, betekent dat er binnen 14 maanden zeker 250 woningen beschikbaar moeten komen.

De LPF gaat bij die berekening uit van het gegeven, dat momenteel in Haaglanden gemiddeld 1,3 statushouders per woning zijn gehuisvest. Volgens de fractie is het merendeel van de hier gehuisveste statushouders alleenstaande man en hebben de corporaties maar weinig kleine woningen.

Door deze woningen bij voorrang aan statushouders toe te wijzen, worden de Westlandse jonge en/of alleenstaande woningzoekenden verdrongen, aldus de LPF. Daarom moet het aantal statushouders per woning omhoog. Bij huisvesten van gezinnen in eengezinswoningen is ook een betere spreiding over wijken en buurten mogelijk.

Categorieen:
Westland Regio