Archief

Streekhistorie: Feesten in De Lier

auteur: Cobie van Rijn-Visser (Historische werkgroep Oud De Lier)

De Lier staat algemeen bekend als een dorp waar goed gefeest kan worden. Kortgeleden was er weer de Bradelier feestweek van 7 t/m 18 augustus met veel activiteiten voor jong en oud; een druk bezocht onderdeel is altijd de Gondelvaart.

In 1995 werd gevierd dat De Lier 750 jaar bestond. Al in 1993 werd begonnen met de voorbereidingen om een stichting in het leven te roepen. Op 17 maart 1994 werd de stichtingsakte van "Stichting De Lier 750 jaar" ondertekend en men begon met een startkapitaal van 10.000,-- gulden; de toenmalige burgemeester Huub van der Meer werd voorzitter. Om de drie weken werd er vergaderd. De subsidie werd later door de raad op maximaal 100.000,-- gulden bepaald. De doelstelling van de stichting was om activiteiten te organiseren van en voor de Lierse bevolking. Na oproepen in de regionale pers werden voor het jubileumjaar 235 activiteiten geregistreerd.Enkele van deze activiteiten zullen wij hier benoemen en sommige ervan nader beschrijven:

a. Ontwerp jubileumlogo

b. De Lierse Dubbeldaalder

c. Modeshow historische kleding t.b.v. historische dag en optocht

d. Feestavonden

e. Lezingen

f. Toneel

g. Muziekuitvoeringen

h. Sportactiviteiten

i. Liedjes

j. Historische dag en optocht.De Lierse Dubbeldaalder

Deze naam werd bedacht door Eduard van Rijn, voorzitter van de Historische werkgroep Oud De Lier. De eerste Lierse Dubbeldaalder ter waarde van 5 gulden werd op 12 januari 1995 geslagen bij De Rijksmunt te Utrecht. De eerste oplage bedroeg 5.000 stuks, de tweede wederom 5.000 stuks en deze munten konden het gehele jubileumjaar als betaalmiddel bij de Lierse Middenstand gebruikt worden. Begin 1996 bleek dat van de 10.000 uitgegeven munten er 7.300 niet waren ingeleverd; er zijn dus heel wat Lierse munten als herinnering of verzamelobject onder de mensen gebleven!Lezingen


Door leden van de werkgroep Oud De Lier werden 3 goedbezochte lezingen gehouden. Op 16 maart ging de lezing door Krijn van Dijk over "De geschiedenis van De Lier vóór 1500" en op 30 maart door Anton van der Sande over "De geschiedenis van De Lier na 1500". De afsluitende lezing was op 13 april door Eduard van Rijn en ging over "Toepassingen van overheidsheraldiek en familiewapens in De Lier".

Liedjes

Er werden nieuwe teksten op bestaande melodieën gemaakt; alleen de refreinen vermelden wij hier.

Tekst op de wijze van "De Harmonie van Krommenie", Dorus/T. Manders, gemaakt door Pieter Hoogerbrugge, Thijs Vreugdenhil en Henry Zuidgeest:

De Ouwe Lier, gaat nooit verloren

De Ouwe Lier, 't klinkt overal

De Ouwe Lier, met zijn Domtoren

De Ouwe Lier, gaat bovenal.

Tekst op de wijze van "Het dorp", van W. Sonneveld, gemaakt door Heleen Flach:

En in de kassen van mijn vader

Zag ik die mooie druiven staan

Ik was een kind en wist niet beter

Dan dat het nooit voorbij zou gaan.

De volledige teksten van deze liedjes kunt u vinden op bladzijden 11 en 17 in het in januari 1996 uitgegeven herinneringsboek "Omzien ... De Lier 750 jaar (1245-1995)".

Historische dag en optocht

Eén van de hoogtepunten was de historische dag op zaterdag 8 juli 1995. Het centrum en de route waar de historische optocht plaatsvond werden voor het verkeer afgesloten. Het was die dag schitterend weer, 's middags werd het zelfs 30 graden!

Het ochtendprogramma duurde van 10.00-14.00 uur: twee herauten, Jan van Reeven en Roel van der Lugt, kondigden de activiteiten die dag aan: historische muziek, een troubadour, straattheater, demonstraties van oude beroepen, oude spelen en de historische optocht, die om 14.30 uur van start ging.

Er was een parkeerweiland ingericht waar 2.500 auto's een plekje konden vinden, maar omdat het zo mooi weer was, kwamen velen uit de regio met de fiets. Langs de route werden door leerlingen van de basisscholen de oplage van 10.000 programmaboekjes à ƒ 2,50 verkocht; tekst en illustraties waren door Peter C. Keijzer gemaakt.

De optocht werd uitgebeeld door 38 groepen of wagens en startte op de Veilingweg om via de Sportlaan, 't Perron, Pr. Irenestraat, Oranjestraat, Hoofdstraat, M.H. Trompstraat en K. Doormanlaan te eindigen op de Kon. Julianalaan bij t Perron. De optocht duurde meer dan 45 minuten en had een lengte van circa 1300 meter. De schatting is dat ongeveer 22.000 bezoekers langs de 1800 dranghekken en 2700 meter lange route een plekje hadden gevonden. In de Hoofdstraat tegenover het gebouw 't Centrum was een tribune voor 500 bezoekers gebouwd en kon men voor ƒ 5,— een zitplaats kopen.

Van deze optocht werd door het Lierse bedrijf Take Two opnamen gemaakt en later uitgezonden door de WOS; het commentaar was hierbij van Louis Bruijnzeels en Arne Weverling.

Bij alle groepen en wagens werden tekstborden gedragen die het uitgebeelde tafereel vermeldde; deze schitterende borden met aan weerszijden het rood-witte wapen van De Lier waren gemaakt door Jan den Hoed (van de Kijckerweg).

De Westland Post schreef: "De mooiste optocht die ooit door het Westland trok".

Het avondprogramma begon om 18.30 uur met één lange gedekte tafel in de Hoofdstraat waar 1500 mensen aanzaten bij een Bourgondische maaltijd. Aan het spit hingen 3 ossen; het menu bestond uit vlees, kippenbouten, aardappelen, salade en drank. Na afloop konden de gasten het houten bord, bestek en mok in de bonte theedoek knopen en meenemen als aandenken.

De avond werd afgesloten met muziek op het Rankplein.

De maanden daarna volgden nog vele feestelijke activiteiten, maar hierbij vermelden wij alleen nog de slotavond op 16 december in de groenteveiling Westerlee, waar 2.250 mensen genoten van een bijzonder feestelijke avond met bekende artiesten.

Voor meer info verwijzen wij u naar het eerder genoemde boek "Omzien... De Lier 750 jaar (1245-1995)" met daarin een uitgebreid verslag en vele foto's van dit bijzondere jubileumjaar 1995 en "De Lier, 750 jaar en ouder"; beide boeken zijn nog te koop voor € 5,-- per stuk bij Museum De Timmerwerf in de Hoofdstraat 63 te De Lier.

WOS.nl is een samenwerking aangegaan met historische werkgroepen en verenigingen in de regio. In navolging daarvan is deze rubriek ontstaan. Reacties kun je mailen naar bas@wos.nl

Categorieen:
De LierWestland