Archief

Van Trierum klem tussen twee gemeenten

De gemeente Midden-Delfland heeft nog geen beslissing genomen over de eis van John van Trierum om weer gebruik te mogen maken van een deel van zijn boerderijcomplex aan het Abtswoude in Schipluiden. Midden-Delfland zegt meer tijd nodig te hebben. Het door de gemeente bedongen uitstel kan overigens tot een probleem met de gemeente Delft leiden.

Van Trierum eiste per begin augustus weer toegang tot het complex, omdat een onderzoek - in opdracht van de provincie - heeft uitgewezen dat delen van het complex, waaronder de boerenwoning, niet met asbest besmet zijn.

Om de conclusies uit het onderzoek zorgvuldig te kunnen bestuderen, zegt Midden-Delfland niet aan het ultimatum van begin augustus te kunnen voldoen. "Wij zijn voornemens om binnen de wettelijke beslistermijn van 8 weken een besluit te nemen op uw verzoeken", aldus de gemeente.

Het complex is nu al vijf jaar verboden terrein, nadat in juni 2010 een asbestverontreiniging was ontstaan bij de sloop van een schuur op het erf.

Behalve van de gemeente Midden-Delfland heeft Van Trierum ook post ontvangen van de gemeente Delft, die nog eigenaar is van het perceel. Delft eist dat de weilanden voor het einde van deze maand zijn gemaaid. Als dat niet gebeurt, zal Delft dit op kosten van Van Trierum laten uitvoeren. Dat is makkelijker geƫist dan gedaan, want op het complex geldt 'verboden toegang' en verder is Van Trierum niet in staat om die kosten te betalen.