Archief

Zeejachthaven Hoek van Holland niet haalbaar

Een nieuwe zeejachthaven als particulier initiatief aan de Noorderpier in Hoek van Holland is op dit moment onhaalbaar. Realisatie van een zeejachthaven zonder overheidsbijdrage is niet reƫel. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat is gehouden in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met de toenmalige deelgemeente Hoek van Holland.

Het onderzoek laat zien, dat er dat er in de nabijheid van Hoek van Holland al een overcapaciteit is van zeejachthavens, bijvoorbeeld Stellendam en Hellevoetsluis. Het eigen marktgebied van Hoek van Holland is zeer beperkt en biedt weinig voordelen met betrekking tot reistijd en voorzieningen. De concurrentiepositie met het oog op vaste ligplaatsen is dan ook niet sterk.Het onderzoek laat zien, dat de watersportmarkt en ook de zeezeilmarkt sinds 2008 stagneert. De markt vergrijst en het aantal schepen neemt af. De economische crisis versterkt de afname verder. Veel plannen en projecten voor nieuwe jachthavens zijn opgestart voor 2008. Inmiddels zijn deze plannen nagenoeg allemaal in de ijskast gezet. De redenen zijn veelal economisch van aard. De kosten wegen niet op tegen de baten.

De deur wordt wat betreft het onderzoek niet geheel gesloten. Mogelijk na 2020 en verder is er meer potentie dan nu wordt voorzien. Volgens het onderzoek lijkt de kans daarop echter niet groot.

Hoek van Holland speelt al langer met het idee voor een jachthaven, bijvoorbeeld in de Berghaven. Steeds stuitte dat op bezwaren van betrokkenen, met name vanwege de veiligheid.