Archief

Twee partijen dingen naar crematoriumvergunning

Twee partijen uit de uitvaartwereld dingen momenteel naar de gunst van de gemeente Westland om in Naaldwijk een crematorium te mogen vestigen. Behalve Teun Kuijvenhoven, die zijn kaarten al in de loop van 2012 op tafel heeft gelegd, zijn het de eigenaars van de aula Woerdtuinen op de begraafplaats, die - als aanbouw achter deze aula - een crematorium willen opzetten.

Kuijvenhoven had oorspronkelijk zijn oog laten vallen op de voormalige aula bij de Geestweg-ingang van de begraafplaats. Grootste bezwaar van de gemeente was de nabijheid van een woning. Vervolgens kwam hij met een alternatief: een crematorium op een midden op de begraafplaats vrijgekomen stuk grond. Wel heeft Kuijvenhoven onlangs het verzoek neergelegd, of de gemeente dan de kosten van aanleg van gas, water, elektra en riolering alsmede van een wandelpad voor haar rekening wil nemen.

Kuijvenhoven heeft in een mailbericht van 28 januari jl. aan de gemeenteraad gevraagd of het onderwerp nog in de huidige raadsperiode behandeld kan worden, te beginnen met de Commissie Ruimtelijke Ordening die morgen (dinsdag) op de kalender staat.

Een dag later ontving de gemeenteraad een brief van beheerder Willem den Hollander van de huidige aula. Hij verwijst daarin naar het plan van Kuijvenhoven en onderstreept de voordelen van alles in één complex. "Alle voorzieningen zijn al aanwezig zoals gas, licht, water, elektra en riolering. Ook is er al de nodige ervaring met beheren en cateren van de aula", stelt Den Hollander.

Tevens beroept hij zich op een inventarisatie van de wensen van de grootste ondernemers die momenteel gebruik maken van de faciliteiten van de begraafplaats. "Er blijkt geen behoefte aan een gebouw dat losstaat van huidige faciliteiten", aldus Den Hollander.