Archief

Natuurcontract met strandpaviljoens in de Hoek

Vertegenwoordigers van de strandhoreca bij de Zeekant in Hoek van Holland hebben een beheersovereenkomst getekend met de gemeente Rotterdam en het Zuid-Hollands Landschap omtrent het naburige natuurgebied.

Het gaat daarbij om maatregelen en het toezicht daarop in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De strandpaviljoens aan de Badweg en de Zeekant grenzen namelijk aan het natuurgebied Solleveld en Kapittelduinen. Doelstelling is om zoveel mogelijk duinvorming te bevorderen. Daarbij gaat het onder meer om de aanplant van helmgras en het verplaatsen van opgewaaid zand dat zich ophoopt rondom de paviljoens. De kosten van het natuurbeheer worden naar rato omgeslagen over de houders van de paviljoens.

De desbetreffende overeenkomst is woensdag ondertekend door Wim de Groot (namens de deelgemeente Hoek van Holland), Marc Gulden (namens de gemeente Rotterdam), Michel Houtzagers (namens het Zuid-Hollands Landschap), Iem Kap (namens Strandbeheer Hoek van Holland BV) en TJ van der Drift (namens Beach Invest BV).