Archief

PvdA wil starterslening in Midden-Delfland

De Midden-Delflandse PvdA-fractie wil dat Midden-Delfland een eigen starterslening krijgt. Op die manier moeten jonge mensen worden geholpen die in de huidige economische omstandigheden moeilijk een hypotheek rond kunnen krijgen. De fractie deed het voorstel ook al in 2009, maar toen was er geen meerderheid voor het plan.

Het voorstel wordt nu opnieuw ingediend, omdat de situatie is veranderd. Starters hebben het nog lastiger gekregen, omdat de hypotheken die worden verstrekt veel lager zijn. De PvdA constateert, dat er in Midden-Delfland momenteel wel starterswoningen worden gebouwd, maar dat deze voor jongeren nauwelijks betaalbaar zijn.

De fractie wijst naar Westland en Delft, waar al starterleningen bestaan. In Delft is er ook een Woongarant-constructie, waarbij een huis voor 75 procent van de verkoopwaarde wordt gekocht van een woningcorporatie. Ook die regeling ziet de PvdA voor Midden-Delfland wel zitten.

De PvdA heeft over dit alles vragen gesteld aan het college van B en W. Ze stuurt aan op een onderzoek en hoopt voor de zomer een raadsvoorstel in handen te krijgen.