Archief

Gemeenteraad in de bres voor tennisclub Maasland

Tennisvereniging Maasland wil uitbreiden met twee nieuwe banen en een parkeerplaats, maar het krijgen van een vergunning lukt nog niet. Daarom hebben verschillende partijen in de Midden-Delflandse gemeenteraad dinsdagavond in een vergadering gevraagd of het college van B en W voort wil maken. Wethouder Van Nimwegen zei daarop voor 1 april een besluit te willen nemen.

De tennisclub heeft een wachtlijst en kampt met een tekort aan banen. Het CDA en de VVD kaartten de zaak aan en kregen bijval van de VVD en OGP. Al deze fracties zijn het er over eens, dat de gemeente constructief mee moet denken met Tennisvereniging Maasland en de club snel uitsluitsel moet geven.

De verantwoordelijke wethouder Van Nimwegen legde uit, dat de gemeente op een aantal problemen stuit. Allereerst moet voor een uitbreiding met twee banen het bestemmingsplan worden aangepast. Ook loopt er een rioleringsbuis dwars over de Molenweide, wat aanleg bemoeilijkt.

Een voorstel van de gemeente om één baan aan te leggen, werd overigens door de tennisvereniging afgewezen. Daarvoor was geen wijziging van het bestemmingsplan nodig geweest.