Archief

Lege panden en gronden kosten Westland zes ton

In 2012 heeft de gemeente Westland bijna 600.000 euro moeten uitgeven aan leegstaande panden en braakliggende gronden. De kosten waren 1,1 miljoen euro, de opbrengsten 510.000 euro. Het geld is nodig voor het betalen van verzekeringen en onderhoud, maar verreweg het grootste deel daarvan gaat op aan het betalen van rente.

De cijfers kwamen naar voren in antwoorden op vragen van de gemeenteraadsfractie Westland Verstandig. Die vroeg zich af of er wel genoeg werk van wordt gemaakt om leegstaande panden en braakliggende gronden te verkopen. Volgens de fractie krijgen investeerders die interesse tonen amper reactie.

De gemeente is sinds de vragen zijn gesteld begonnen met het project 'Tijdelijk anders benutten', om zo zinnige invulling te geven en opbrengsten te genereren. Ze acht het in de huidige marktomstandigheden niet nodig dat er extra werk in wordt gestoken de panden en gronden te verkopen.

Categorieen:
WestlandAlgemeen