Archief

Toch geen onderzoek naar subsidiebeleid

De Rekenkamercommissie van de gemeente Westland gaat toch geen onderzoek doen naar de herijking van de subsidies. Ze vindt het nog te kort dag om de effecten ervan te meten en zegt het college van B en W niet voor de voeten te willen lopen.

In januari vorig jaar maakte de Rekenkamercommissie bekend in 2013 een onderzoek te willen doen. Doel was om vast te stellen of het eind 2011 ingezette subsidiebeleid wel aansluit bij de maatschappelijke beleidsdoelen die door de raad zijn gesteld.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die het college controleert. Eind 2011 boden voorzitter Michael Mekel en commissielid John Witkamp hun ontslag aan, omdat de ze van mening waren dat de commissie niet onafhankelijk genoeg is en te weinig budget krijgt.

De commissie bestaat uit de gemeenteraadsleden Dylan Otto en Roel Batelaan en uit de externe leden Linda van der Lans-Gossen en Martin Born. Deze laatste fungeert als ad interim-voorzitter.

Categorieen:
WestlandAlgemeen