Archief

Fikse discussie over functioneren gemeente

Het Westlandse college van B en W en de ambtelijke leiding kregen dinsdagavond forse kritiek te verduren in de gemeenteraadsvergadering. Er ontstond een grimmige discussie naar aanleiding van een motie van oppositiepartijen LPF, Westland Verstandig en Leo 2.0.

Genoemde fracties spraken zich onder aanvoering van de LPF fel uit over onder meer gebrekkige communicatie van het college naar de gemeenteraad, juridische blunders door onzorgvuldig handelen van ambtenaren en gebrek aan efficiƫntie.

Ook zou er te veel onduidelijkheid zijn over verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daarom willen de fracties een compleet overzicht van de ambtelijke organisatie, met onder meer de functies en of de betrokkenen in vaste dienst zijn of via een extern bureau of als zzp'er zijn ingehuurd.

Coalitiepartijen CDA en GBW sloten zich niet aan bij de kritiek. Zij zijn overwegend positief over de ambtenaren en redeneren, dat waar gehakt wordt spaanders vallen.

De discussie bleef uiteindelijk hangen bij het wel of niet beschikbaar stellen van de lijst. Fractievoorzitter Jan Prins van coalitiegenoot Progressief Westland stelde wethouder Weverling voor de lijst wel te geven, omdat dan de irritatiefactor in de raad flink zou dalen. Toen duidelijk werd gemaakt, dat het niet om een lijst "met naam en toenaam" zou moeten gaan, was de ergste kou uit de lucht.

Daarmee en met een toezegging om de discussie later te vervolgen, werden de gemoederen gesust en besloot LPF de motie niet in stemming te brengen.

Categorieen:
WestlandAlgemeen