Archief

Bezwaar maken tegen hondentaks niet nodig

Hondeneigenaren in de gemeente Westland hoeven niet voor de zekerheid bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag van de hondenbelasting die binnenkort op de mat valt. In de gemeenteraad werd dinsdagavond unaniem een motie van het CDA aangenomen, waardoor alle hondeneigenaren gelijk worden behandeld, of ze nu bezwaar aantekenen of niet.

De vorig jaar in Westland heringevoerde hondentaks blijft hier een heikel punt in de gemeenteraad. De discussie laaide weer op, toen het gerechtshof in Den Bosch onlangs een streep zette door de hondenbelasting in de gemeente Sittard-Geleen. Deze zaak, die zeer goed vergelijkbaar is met de Westlandse situatie, moet nog worden behandeld in hoger beroep. Het gemeentebestuur zegt die uitspraak af te wachten.

De fractie Leo 2.0 zette de hondentaks naar aanleiding van de rechtzaak opnieuw op de agenda. De LPF-fractie riep daarna de hondenbezitters op straks bezwaar tegen de taks aan te tekenen. Normaal gesproken geldt in dit soort situaties "eens gegeven, blijft gegeven", maar in deze kwestie heeft het college van B en W nu aangegeven, dat wie geen bezwaar aantekent, toch zijn geld terugkrijgt, indien de Hoge Raad het arrest van het Bossche gerechtshof overneemt.

Categorieen:
WestlandAlgemeen