Archief

Strandweg en Stationsweg op de schop

De deelgemeente Hoek van Holland neemt de komende tijd de Strandweg en Stationsweg onder handen. De riolering wordt er vervangen, de bestrating wordt vernieuwd en de nutsbedrijven plegen onderhoud aan telefoon- en elektriciteitskabels en gas- en waterleidingen.

De bewoners van de Strandweg hebben zes jaar op goede bestrating moeten wachten, omdat er lange tijd onzekerheid was over toekomstige bouwplannen.

Vanaf februari wordt een rioolleiding aangelegd op de Strandweg. Vanaf mei worden daar de kabel-, leiding- en wegwerkzaamheden uitgevoerd. De Stationsweg is vanaf september aan de beurt. Er is gekozen voor gefaseerd uitgevoerde werkzaamheden. Op die manier wordt de overlast voor de badgasten beperkt. Volgens planning zijn de werkzaamheden in november klaar.