Archief

Drie scenario's voor Vlietlocatie

Het college van B en W in Maassluis heeft drie scenario's voor ogen om een supermarkt te realiseren op de Vlietlocatie aan de Zuidvliet. Met de drie scenario's gaat een stedenbouwkundig bureau aan de slag om de voor- en nadelen af te wegen. Dit moet leiden tot een voorkeursvariant.

Het eerste scenario behelst een supermarkt op de locatie van Zorg- en ontmoetingscentrum De Vliet, waarbij de Anne de Vriesstraat wordt 'verschoven'. In het tweede scenario wordt het huidige stratenpatroon gehandhaafd en komt de supermarkt op het weekmarktterrein achter de Nieuwstraat. Bij het derde en laatste scenario wordt het stratenpatroon ook gehandhaafd, maar komt de supermarkt in de tuin van De Vliet.

Bij alle drie de scenario's wordt ook uitgegaan van een minimale uitbreiding van de detailhandel om toch een winkelrondje te kunnen maken en om minimaal bij de Anne de Vriesstraat tweezijdig winkelen te kunnen realiseren. Zorg- en ontmoetingscentrum De Vliet zal pas gesloopt kunnen worden nadat er voldoende vervangende nieuwbouw is gerealiseerd in Sluispolder-West.

Met het plan van aanpak kan de realisatie van de Vlietlocatie naar voren worden geschoven. Aanvankelijk was het plan gekoppeld aan de ontwikkeling van Sluispolder-West. Woningcorporatie Maasdelta heeft deze plannen echter eind november 2012 voor onbepaalde tijd ingetrokken vanwege onzekere financiƫle situatie. Nu de Vlietlocatie gefaseerd wordt aangepakt, kan het realiseren van een supermarkt eerder plaatsvinden.

De gemeenteraad heeft uiteindelijk het laatste woord. Zij zullen naar verwachting nog voor de zomer de scenario's en het bijbehorende onderzoek van het stedenbouwkundig bureau gepresenteerd krijgen.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen