Archief

Westland trekt aan de bel over huurwoningen

De gemeente Westland heeft bij minister Blok aan de bel getrokken over problemen die op de woningmarkt ontstaan als gevolg van de situatie waarin woningcorporatie Vestia fungeert. Die verkoopt een groot deel van haar sociale huurwoningen om schulden af te betalen, waardoor er een tekort aan dat soort woningen dreigt te ontstaan.

Hoe groot de problemen regionaal zijn, wordt nu onderzocht in een gezamenlijk onderzoek van Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer en Westland onder de vlag van het Stadsgewest Haaglanden. Complicerende factor is, dat diverse aanscherpingen van regels ervoor zorgen, dat het voor andere woningcorporaties onaantrekkelijk is om de woningen van Vestia over te nemen.

Zodra de problemen in kaart zijn gebracht, kan er volgens Westland gepraat worden over een oplossing. Wethouder Mohamed el Mokaddem vraagt de minister alvast om de problemen te bespreken tijdens een eerstvolgend overleg tussen woningcorporaties en Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Zelf wil Mokaddem in maart een raadsinformatiebijeenkomst beleggen, waarin de actuele situaties bij de drie regionale corporaties naar voren wordt gebracht.

Categorieen:
WestlandAlgemeen