Archief

Westlandse leerlingen spijbelen minder

Westlandse scholieren hebben in het schooljaar 2011-2012 minder gespijbeld dan het schooljaar ervoor. Het aantal meldingen nam af van 416 naar 341, een daling van achttien procent. Dit blijkt uit het jaarverslag Leerplicht van de gemeente.

Het aantal leerlingen en/of hun ouders tegen wie in het voorgaande schooljaar proces-verbaal is opgemaakt wegens verzuim, is ongeveer gelijk gebleven. In het verslagjaar waren het er 26, het jaar ervoor één meer. Het Openbaar Ministerie bepaalt in deze zaken of ze vervolgd worden.

De gemeente Westland zegt dat het verzuim is verminderd door onder meer betere zichtbaarheid van leerplichtambtenaren en eerdere inzet van Bureau Halt. Daar werden 21 leerlingen naartoe verwezen, zes minder dan het schooljaar ervoor. Bureau Halt komt in beeld bij een 'klein' vergrijp. Daaronder wordt maximaal 12 keer te laat komen of 28 uur spijbelen verstaan.

Categorieen:
WestlandAlgemeen