Archief

Tijdelijk arbeidsmigranten op Vlugtenburg

Het college van B en W van Westland heeft besloten de huisvesting van arbeidsmigranten op vakantiepark Vlugtenburg in 's-Gravenzande tijdelijk toe te staan. Alle bezwaren daartegen zijn ongegrond verklaard. De vergunning ligt nu gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente.

Het gaat om een afwijking van het geldende bestemmingsplan. De vergunning wordt voor twee jaar verleend. In ongeveer zestig huisjes worden twee à drie migranten per woning ondergebracht. De gemeente stelt wel de voorwaarde, dat er op het park een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen plekken voor migranten en recreanten.

Al sinds 2010 verblijven er arbeidsmigranten op het recreatiepark. Dat leidde vorig jaar tot vragen van LPF Westland, die wilde weten waarom niet handhavend werd opgetreden. Toen duidelijk werd dat de eigenaar in afwachting van de renovatie van het park een vergunning wilde aanvragen, namen zo'n 35 vaste huurders een advocaat in de arm om de huisvesting tegen te houden. Alle zienswijzen tegen de voorgenomen vergunning zijn echter door het college ongegrond verklaard.