Archief

Voorstel explosievenonderzoek Den Hoorn

Het college van B en W van Midden-Delfland wil dat er in Den Hoorn onderzoek wordt gedaan naar de eventuele aanwezigheid van een explosief dat is niet is afgegaan in de Tweede Wereldoorlog. Omdat er de komende jaren in het centrum gebouwd gaat worden, acht het college verwijdering van deze 'blindganger' noodzakelijk voor de veiligheid.

Een aantal jaar geleden heeft iemand gemeld, dat er op een perceel aan de Dijkshoornseweg mogelijkerwijs een blindganger in de bodem ligt. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan moet de bom worden verwijderd. De hele operatie zou meer dan 650.000 euro moeten kosten. Naar verwachting wordt 70 procent daarvan door het rijk betaald.

Aan de gemeenteraad van Midden-Delfland is voorgesteld het genoemde bedrag te reserveren.