Archief

Gemeente wil oude raadhuis verkopen

De gemeente Westland wil het oude raadhuis aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk te koop gaan zetten. Ze vraagt de gemeenteraad in een brief of deze zich daarin kan vinden. Wat het college betreft, wordt er een horecagelegenheid gevestigd, met mogelijke nevenfuncties zoals trouwzaal, vergaderruimte of museum.

Het pand, een Rijksmonument dat tot 2011 de griffie van de gemeente huisvestte, heeft ruim 450 jaar een publieke functie gehad. Een toekomstig uitbater moet zich vanzelfsprekend aan een aantal criteria houden, zoals het behoud van de historische identiteit van het pand.

Een door met name historici bepleite overdracht aan de Vereniging Hendrick de Keyser zit er niet in. Die vereniging is nu niet geïnteresseerd in een symbolische aankoop. Zij wil zich pas over zo'n monument ontfermen, als de kwetsbaarheid en de bedreiging van het pand hoog is en een andere (nieuwe) eigenaar niet in staat is om een pand in zijn originele staat te herstellen.

Er hebben zich de afgelopen tijd diverse geïnteresseerde partijen gemeld, maar geen van hen heeft concrete plannen ingediend. Gaat de gemeenteraad akkoord, dan kan de procedure voor een openbare verkoop worden gestart. Te zijner tijd staat er een informatieavond in het griffiepand op de planning.