Archief

Leden Green Eagles bezorgd over voortgang verbouwplan

Leden van basketbalvereniging Green Eagles in Maassluis spreken hun zorg uit over de voortgang van het verbouwplan van de gymzaal aan de Haydnlaan. Dit heeft de vereniging laten weten door het sturen van een open brief, aan het college van burgemeester en wethouders, en de gemeente Maassluis.Het plan voor de verbouwing van de gymzaal tot sportzaal, is op 7 november 2011 besproken met de wethouders Keijzer en Van der Wees. In navolging hierop zijn op 12 april 2012 vragen ter kennis gesteld aan het college, welke tot op de dag van vandaag nog niet zijn beantwoord.De Green Eagles vragen zich af of de gemeente bereid is mee te werken aan de verbouwplannen. Zij hopen op een startbudget voor dit plan vanuit de gemeente. Om dit te bewerkstelligen moet de gemeente het plan echter meenemen in de begroting voor 2013.Het plan dat past binnen het gemeentelijk beleid van Maassluis, moet voorzien in de toenemende capaciteitsbehoefte voor de binnensport. Kijkend naar de sport basketbal, is er een tekort aan geschikte zaalruimte in Maassluis.De gemeente geeft aan rond begin november met de vereniging te zullen overleggen.

Categorieen:
Maassluis Algemeen