Archief

Grondruil voor alternatief gemeentehuis

De DNA Projectgroep, die in februari een plan voor het nieuwe Westlandse gemeentehuis aan de Burgemeester Elsenweg (Rolpaal) presenteerde, legt zich niet neer bij de afwijzing ervan door de gemeente. De initiatiefnemers stellen een grondruil voor, waardoor de gemeente toch op eigen grond kan bouwen.

Deze week bespreekt de gemeenteraad het voorstel de locaties Verdilaan (het voormalige Rabo-gebouw) en Tiendweg (voormalige ISW-locatie) verder uit te werken en financieel te onderzoeken. De raad wil voor de nieuwbouw geen grond aankopen, het moet binnen het budget passen en het mag niet ten koste gaan van het glasareaal.

In een brief aan het college en de raad doet de DNA Projectgroep, een samenwerkingsverband van Dinkq, AntWood Invest en diverse Westlandse partijen, het voorstel om de 25.000 vierkante meter grond aan de Burgemeeester Elsenweg zonder een gemeentelijke bijbetaling te ruilen voor de 4.500 vierkante meter aan de Verdilaan.

Verder wordt college en raad voorgehouden dat er geen glas aan het areaal wordt onttrokken, omdat er sprake is van 'verplaatsing van de productie van Van der Bos Flowerbulbs'. Het DNA-gebouw kost maximaal 38,5 miljoen en blijft daarmee ruim binnen het budget.

Beloofd wordt om het gebied aan de Verdilaan te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met gemeentelijke behoeftes. Daarbij wordt gedacht aan parkeergelegenheid, medische voorzieningen en (starters)woningen, dat laatste mogelijk via de CPO-methode (collectief particulier opdrachtgeverschap).

De projectgroep wijst erop dat de locatie Verdilaan voor het gemeentehuis praktisch en budgettair een risicovol project wordt. De Tiendweg wordt investeringstechnisch en stedenbouwkundig niet verstandig genoemd. "Voor een goed vergelijk tussen locaties lijkt het ons dan ook van groot belang dat naast de Rabo- en Tiendweglocatie, de locatie aan de Burgemeester Elsenweg ook meegenomen wordt in het DHV-onderzoek", aldus de projectgroep in de brief.

Categorieen:
Westland Algemeen