Archief

Bureaus presenteren centrumplannen Den Hoorn

Drie ontwerpbureaus laten op dinsdagavond 8 mei zien hoe het centrum van Den Hoorn er wat hen betreft uit komt te zien. Dat doen ze tijdens een raadsinformatiebijeenkomst, waarin ook de klankbordgroep centrum Den Hoorn, de ondernemersvereniging en de winkeliersvereniging vertegenwoordigd zijn.

Al sinds de jaren negentig wordt er gesproken over vernieuwing van het centrum. In januari jl. stemde de gemeenteraad in met een visieplan, waarin staat omschreven hoe met name de Dijkhoornseweg wordt versterkt als winkelstraat.

In een latere fase mogen inwoners stemmen op hun favoriete plan. De raadsinformatiebijeenkomst vindt plaats in De Hoornbloem en start om 20.00 uur.

Categorieen:
Algemeen