Archief

Scouting Polanen vreest voor voortbestaan

De Vereniging Scouting Polanen vreest voor haar voortbestaan, nu de gemeente Westland heeft besloten in 2012 geen subsidie meer te verlenen. In een brandbrief aan de gemeente wordt gevraagd de beslissing te herzien.

De gemeente heeft de subsidie om twee redenen geschrapt. De activiteiten van de vereniging zijn gericht op ontspanning en de gemeente vindt dat de deelnemers die zelf moeten bekostigen. Bovendien heeft de vereniging voldoende eigen vermogen om de activiteiten zonder subsidie uit te kunnen voeren.

Scouting zegt een een laagdrempelige jongerenorganisatie te willen zijn. Daar hoort een contributie bij die binnen geaccepteerde grenzen blijft. Bovendien wordt al een bijdrage voor extra activiteiten gevraagd. Een te hoge contributie zou leiden tot een ongewenste uitstroom van leden, aldus Scouting.

Wat betreft het eigen vermogen wordt gesteld dat die vooral is bedoeld voor groot onderhoud en eventuele nieuwbouw. Scouting zegt geschokt te zijn door de kortzichtige aanname van de gemeente dat het eigen vermogen probleemloos kan worden aangewend voor de exploitatie van de vereniging.

Categorieen:
Westland Algemeen