Archief

Vragen over rouwcentrum Houtsnipstraat

Volgens de fractie van Maassluis Belang voorzien bewoners van de Houtsnipstraat en omliggende straten veel problemen als daar een rouwcentrum komt. Zo worden de weinig resterende parkeerplaatsen in de Koolmeesstraat meegeteld voor de benodigde 30 parkeerplaatsen van het rouwcentrum. Dit stelt de fractie in schriftelijke vragen aan het college van B en W.

Daarnaast wordt gewezen op een voetpad dat leidt naar de ingang van de rouwkamers. Direct naast dit voetpad ligt de speelplaats van een kleuterschool. Volgens de fractie kan dit voor veel overlast zorgen voor de in rouw gedompelde bezoekers als ze langs gillende kinderen moeten lopen. Maar ook de aan- en afrijdende rouwwagens zouden kunnen leiden tot onrust bij kinderen.

De twee geplande extra parkeerplaatsen zouden in strijd zijn met het bestemmingsplan Vogelwijk, omdat deze in de groenvoorziening liggen. Verder wil Maassluis Belang weten of de voorgenomen koelinstallatie voldoet aan de geluidsnorm.

Categorieen:
Maassluis Algemeen