Archief

Raad Maassluis unaniem tegen Blankenburgtunnel

De gemeenteraad van Maassluis heeft zich donderdagavond unaniem tegen de aanleg van een Blankenburgtunnel uitgesproken. De fracties waren onder meer van mening, dat een dergelijke tunnel de natuur tussen Maassluis en Vlaardingen te zwaar zal aantasten.

Daarnaast beschuldigden meerdere fracties de Rijksoverheid van het hebben van een tunnelvisie. Dit omdat de reikwijdte die in het verkeersonderzoek is gebruikt te smal was en niet verder keek dan Rotterdam. Zou er breder zijn gekeken, dan zou de Blankenburgtunnel ten opzichte van de Oranjetunnel minder goed uit de bus zijn gekomen, zo was hun overtuiging.

Omdat de gemeenteraad van Westland op zijn beurt de Oranjetunnel niet ziet zitten, sprak deze zich afgelopen dinsdagavond in overgrote meerderheid vóór de Blankenburgtunnel uit. Daarbij werd aangetekend dat de zogeheten middendoorvariant geen optie is vanwege de inbreuk op landschappelijke waarden en het ontbreken van draagvlak. Daarom opteert Westland voor een oostelijker tracé, langs de Krabbeplas.