Archief

Westlanders zijn behoudende consumenten

Inwoners van de gemeente Westland vertonen over het algemeen een behoudender consumentengedrag dan inwoners van vergelijkbare gemeenten, zo blijkt uit het woensdag gepubliceerde rapport van het Koopstromenonderzoek 2011. Zo doet van de Westlanders nog maar 60% aankopen via internet, waar dat in vergelijkbare gemeenten inmiddels op 73% ligt.

Een vergelijkbaar verschil geld voor het bezoeken van koopzondagen. Wel is er een groeiende populariteit voor het bezoeken van een supermarkt op zondag. Dat geldt inmiddels voor 46% van de Westlanders en dat is niet zo heel veel lager dan de 51% in vergelijkbare gemeenten.

Voor niet dagelijkse artikelen kiest 68% van de Westlanders voor aankoop binnen de eigen gemeentegrenzen. Elders bedraagt die klantentrouw nog maar 60%. In de periode 2004-2011 is het aantal winkels in het Westland gedaald van 625 naar 616. De totale vloeroppervlakte is daarentegen toegenomen van minder dan 150.000 vierkante meter naar meer dan 170.000 vierkante meter. De groei is grotendeels toe te schrijven aan de uitbreiding van zaken die met het wonen te maken hebben.

Categorieen:
Westland Algemeen