Archief

Maassluis: prognoses CBS te hoog

Hoewel het Centraal Bureau voor de Statistiek in de periode tot 2020 voor Maassluis een groei voorspelt van 3.000 inwoners, houdt de gemeente zich aan de zogeheten Primos-prognose, die tot 2020 een gelijkblijvend inwoneraantal aangeeft.

Dit antwoordt het college van B en W op schriftelijke vragen van het CDA, waarin deze fractie om opheldering vroeg over de verschillen in de verwachte bevolkingsgroei tussen het CBS en Primos. Op dit moment telt Maassluis bijna 32.000 inwoners.

Beide prognoses zijn gebaseerd op verwachtingen over de groei van de bevolking in relatie tot de omvang van de woningbouw. Uit de feitelijke bouwproductie blijkt, dat Primos in de afgelopen jaren accurater is geweest in het voorspellen van de bouwproductie en de daaraan gekoppelde bevolkingsgroei.

Zo is de woningvoorraad in Maassluis sinds 1990 netto met 70 woningen per jaar toegenomen. Dit is volgens de gemeente iets hoger dan de 50 die Primos had voorspeld, maar veel lager dan de 200 woningen die het CBS voorspelde.

Het CBS komt volgens het college tot de hogere bevolkingsprognose omdat landelijk de bevolkingsgroei de laatste jaren op een relatief hoog niveau ligt. Via het Convenant woningmarktafspraken met de stadsregio is afgesproken, dat Maassluis er tussen 2010 en 2015 per 70 woningen bij bouwt, maar de gemeente streeft naar 100 per jaar.

Categorieen:
Maassluis Algemeen