Archief

College: Nog geen besluit huisvesting buitenlanders

Het college van B en W van Westland wil nog niets zeggen over de eventuele huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten in een voormalig kantoorpand aan de Fazantlaan in Honselersdijk. Nog niet alle benodigde gegevens voor de vergunningsaanvraag zijn bij de gemeente binnen en daarom is de aanvraag nog niet in behandeling genomen.

Het college schrijft dit in antwoord op vragen van LPF Westland. De partij had ook gevraagd of de huisvesting wel strookt met eerder uitspraken van wethouder Weverling. Deze heeft gezegd dat de oplossing van de huisvesting van arbeidsmigranten niet in de kernen zelf ligt maar daar buiten.

Het college schrijft dat de uitlating van Weverling sloeg op 'grootschalige initiatieven waarbij 500 tot 1000 mensen op een locatie kunnen worden gehuisvest'. In Honselersdijk gaat om een beperkt aantal mensen. De gemeente werkt hard aan een strategie voor huisvesting arbeidsmigranten. Die moet eind dit jaar of begin volgend jaar met de raad worden besproken.