Archief

'Maak geld vrij voor bredere Middenzwet'

De bewoners van de Middenzwet in Wateringen hebben een dringend beroep op de gemeenteraad van Westland gedaan om geld vrij te maken om hun weg te verbreden. Namens de bewoners maakte Els Barendse donderdagmiddag, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, gebruik van het spreekrecht.

Vanwege het plan voor een nieuwe, meer westelijk gelegen aansluiting op de Veilingroute wordt de Middenzwet in de nabije toekomst de ontsluitingsweg van een glastuinbouwgebied. Recent onderzoek door een gerenommeerd bureau heeft volgens Barendse aangetoond, dat de kritische grens qua veiligheid ruim wordt overschreden, als ontsluiting via dit dijkje gaat plaatsvinden.

Volgens haar zijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in de beantwoording van vragen over de Middenzwet uitgegaan van een verouderd onderzoek. "Iedereen ziet dat hier een levensgevaarlijke situatie ontstaat. Natuurlijk begrijpen wij het standpunt van de provincie, natuurlijk begrijpen wij het standpunt van de gemeente, maar hoe leg je dit uit aan ouders wiens kind is aangereden?", aldus Barendse.

De bewoners zeggen te verwachten, dat de aansluiting van de Middenzwet op de Veilingroute pas wordt afgesloten als de Middenzwet volledig verbreed is.