Archief

Milieurapport: Oranjetunnel betere variant

De Oranjetunnel heeft veel minder gevolgen voor het milieu dan de Blankenburgtunnel. Dit blijkt uit de concept milieueffectrapportage die is opgesteld in opdracht van het projectteam Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), zo meldt RTV Rijnmond maandag.

De Blankenburgtunnel, die tussen Vlaardingen en Maassluis naar Rozenburg zou worden aangelegd, heeft volgens de rapportage vooral qua geluid consequenties voor inwoners van Vlaardingen en Rozenburg. Daarnaast wordt waardevol weidelandschap vernietigd.

Ook heeft de tunnel grote gevolgen voor de bodemstructuur, waar de kans op verzilting en verontreiniging groter is. Tot slot loopt het tracé ook door gebieden met grote archeologische waarde. Al deze minpunten gelden in mindere mate of niet voor de Oranjetunnel.

De gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland zeggen in een reactie dat het nieuwe rapport hun bezwaren tegen de Blankenburgtunnel ondersteunt. De gemeente Westland heeft nog steeds geen standpunt ingenomen.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu neemt binnen een paar weken een beslissing over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Uit berekeningen blijktk dat de Blankenburgtunnel goedkoper is en nog beter is voor de doorstroming op de ruit van Rotterdam dan de Oranjetunnel.