Archief

Vragen over jeugdoverlast Margrietlaan in Poeldijk

De raadsfractie van de LPF heeft bij het college van B en W van de gemeente Westland vragen ingediend over vandalisme en overlast bij de hangplek en het trapveld aan de Margrietlaan in Poeldijk. In de avonduren zou er ook sprake zijn van het dealen van (soft)drugs vanuit auto's.

Omwonenden beklagen zich over het feit dat er geen of nauwelijks politieaandacht is voor deze plek, alhoewel er al vele malen meldingen zouden zijn gedaan. Tot in een omtrek van 50 meter worden glasscherven en vernielingen aangetroffen en medewerkers van de gemeente zouden er dagelijks rotzooi komen opruimen.

Verder is er volgens de LPF met regelmaat een grote groep van overwegend Marokkaanse jeugd die hier rondhangt en die niet afkomstig is uit Poeldijk. Daarentegen hebben omwonenden de jongerenwerkers van E25 nog niet gesignaleerd.

De LPF wil weten in hoeverre het college van deze zaken op de hoogte is en of deze problematiek aan de orde is geweest in het periodieke overleg met de politie. Diezelfde vraag geldt met betrekking tot de Jongerenwerkorganisatie E25.

"Is het college bereid direct maatregelen te treffen om deze overlast en dit vandalisme op zeer korte termijn te beëindigen en zo ja op welke wijze denkt het college hierop in te gaan zetten", vraagt LPF Westland tot slot.

Categorieen:
Poeldijk Westland Algemeen