Archief

Hoekse begroting goedgekeurd

De deelraad van Hoek van Holland heeft donderdagavond unaniem de programmabegroting voor 2012 goedgekeurd. Ook werd een motie van VVD en Leefbaar Rotterdam - Hoek van Holland aangenomen om te beginnen met buurtpreventie. Het dagelijks bestuur wordt daarin verzocht om intern of extern middelen hiervoor te vinden en eind 2012 te komen met een plan van aanpak.

Hestia Reukema (VVD), voorzitter van het dagelijks bestuur: "We zijn er trots op dat we, ondanks de financieel zware tijden, een sluitende begroting hebben weten te presenteren met bezuinigingsmaatregelen die realistisch en haalbaar zijn. En we zijn natuurlijk zeer blij met het feit dat de ingezette koers en het beleid wordt gesteund door de voltallige deelraad. Ook de aangenomen motie past goed binnen de prioriteit veiligheid en burgerparticipatie."

De complete tekst van de programmabegroting 2012 is na te lezen op de website van de deelgemeente.