Archief

Geen openbare toiletten in Westland

Het college van B en W van de gemeente Westland ziet geen reële mogelijkheden om openbare toiletten te realiseren. Dit blijkt uit de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de LPF-fractie.

In november 2008 was in een motie aan het college gevraagd onderzoek te doen naar de opties voor en de kosten van openbare toiletten. In december 2009 kwam uit dit onderzoek naar voren, dat openbare toiletten aanzienlijk hoge aanschaf- en onderhoudskosten hebben. Daarnaast zijn de toiletten niet kostendekkend te maken.

Het college zegt de overwegingen met betrekking tot het nut van openbare toiletten te kennen, maar geen financiële mogelijkheden te zien om deze te realiseren.

Categorieen:
Westland Algemeen