Archief

Mogelijk nieuw voorstel Woudtzicht 21

Het college van B en W van Westland komt dinsdag mogelijk met een nieuw voorstel ten aanzien van het glastuinbouwcomplex Woudtzicht 21 in De Lier. Het ziet er op voorhand niet naar uit, dat het college zal volstaan met het intrekken van het wijzigingsplan dat de vestiging van een 'burgerwoning' mogelijk had moeten maken. Wethouder Duijvestijn noemde verandering in een bedrijfswoning een serieuze mogelijkheid.

Dat was woensdagavond tegen middernacht de uitkomst van een bijna drie uur durende, ingelaste raadsvergadering, die was belegd op initiatief van de fracties van LPF, VVD, Progressief Westland en de nieuwe fractie Lokaal en Onafhankelijk 2.0. De oppositiepartijen trokken fel van leer tegen de gevolgde procedures, waar tegenover de fractievoorzitters van de coalitiepartijen zich inspanden om het college voor een deel te verdedigen.

Zo werd inspreker Franken, die namens LTO Glaskracht het wijzigingsplan van het college fel afwees, er door GBW-voorman Rijneveen op gewezen, dat LTO in 2009, als deelnemer in een Voorbereidend Coördinerend Overleg, had ingestemd met het principe-besluit in deze zaak.

De bouw van de woning is aangevraagd door tomatenconcern Royal Pride Holland uit Wieringerwerf, dat op die locatie een proefkas wil vestigen. In het kader van het zogeheten 'saldo nul'-beleid zou deze woning worden gecompenseerd door het afbreken van de bedrijfswoning Sprongenloet 18 in Honselersdijk.

De fracties van LPF, VVD, Progressief Westland en Lokaal en Onafhankelijk 2.0 vinden dat een woning op die plek de reconstructie van de glastuinbouw in de weg staat en zou indruisen tegen de door de raad en het college gestelde kaders voor medewerking aan dergelijke plannen.