Archief

Productschap Tuinbouw op de schop

De product- en bedrijfschappen, waaronder het Productschap Tuinbouw, mogen in de toekomst alleen nog taken uitvoeren met voldoende publiek belang. Daarbij horen ook taken op landbouwterrein die de schappen momenteel op basis van wet- en regelgeving namens het Rijk uitvoeren. Dit staat in het kabinetsstandpunt die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het kabinet kiest er wel voor om een aantal belangrijke publieke taken te laten uitvoeren door de schappen, zoals het bevorderen van plant- en diergezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid en gezondheid. Het promoten van producten moeten sectoren in het beginsel zelf uitvoeren.

Vermindering van taken betekent volgens het kabinet ook dat ondernemers lagere heffingen aan de schappen hoeven te betalen. De bewindslieden streven ernaar eind 2012 een wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen.

Categorieen:
Algemeen